Dolgu Uygulamaları

Elmacık Kemiği Dolgusu

Elmacık kemikleri hem kadın, hem de erkek yüzünde silüeti belirleyen önemli bir faktördür. Öte yandan orta yüzdeki yumuşak dokuları asıcı bir özelliği vardır. Yıllar içerisinde elmacık kemikleri hacim kaybettiği için orta yüzdeki yumuşak dokular üzerindeki gerici etki azalır ve orta yüz gevşeyerek “nazolabial çizgi” dediğimiz burnun her iki yanındaki çizgilerin üzerine yığılır. Böylece hem yüz gevşek görünür, hem de nazolabial çizgiler derinleşir. Elmacık kemiğindeki özel bazı noktalara kemik seviyesinde çok az miktarda uygulanan derin dolgular, kemik hacmini restore ederek orta yüzde bir lift etkisi oluşturur. Elmacık kemiği dolgusu doğru ellerde, doğru noktaya ve az miktarda dolgu ile yapıldığında dışarıdan kesinlikle “şiş” ya da “dolgun” görünmez, aksine yanakları inceltir ve orta yüzü gerer. Kombine yüz estetiği uygulamalarının olmazsa olmazlarından bir tanesi de kemik restorasyonu amaçlı elmacık kemiği dolgusu uygulamasıdır.

Çene Dolgusu ve Çene Hattı (JawlIne) Dolgusu

Yüz siluetinin önemli bir bölümü çene ve çene hattı tarafından oluşturulur. Bu bölgede çene hattının (jawline) belirgin ve keskin olması ve çene ucunun çıkıntısı genel yüz güzelliği açısından belirleyicidir. Aynı elmacık kemiklerinde olduğu gibi alt çene kemiğinde de yıllar içerisinde hacim kaybı ortaya çıkar. Öte yandan çene kemiği gelişimi doğuştan da zayıf veya yetersiz olabilir. Bu durumlar çene boyun hattının belirsizliğine sebep olarak yüz görünümünü olumsuz etkiler.

Böyle bir durumda çene kemiği konturlarını güçlendirmek gerekir. Bu güçlendirme basitçe bazı özel noktalarda çene kemiğinin üzerine yapılan dolgu enjeksiyonlarıyla hiç anlaşılmadan yapılabilir. 1 ya da 2 ml çene hattı dolgusu ile çene kemiğinin formu olması gerektiği gibi düzenlenebilir. Bu değişim yüzde nereden kaynaklandığı anlaşılmayan bir canlanma ile kendini gösterir.

Göz Altı Işık Dolgusu

Bazı kişilerde yapısal olarak, bazı kişilerde ise yaşa bağlı olarak göz altında çukurluklar görülebilir. Özellikle alt göz kapağı ile yanağın birleşme hattında oluşan bu göz altı çukurlukları ışık yansımasını bozarak burada gölgelenmeye sebep olurlar. Bu gölgelenme göz altı morlukları ile birlikte yorgun yüz görünümüne yol açar. Göz altı morluğu ve göz altı çukurlarının tedavisinde göz altı ışık dolgusu adı verilen bir dolgu tipi kullanılır. Bu dolgular en yumuşak kıvamlı dolgulardır ve içlerinde o bölgenin aydınlanmasını sağlayan aktif iyonlar bulunur. Çok az miktarda ve dikkatli kullanılırlar. Etkisi 1,5 – 2 yıl kadar sürer.

Göz altı bölgesi anatomik yapısının karmaşıklığı ve derisinin çok ince olması nedeniyle özel bir bölgedir. Bu bölgeye yapılan uygulamalar çok dikkat ister ve tecrübeli estetik cerrahlar tarafından yapılmalıdır. Maalesef  eline her enjektör alan bu uygulamaları yapabileceğini zannetmekte ve korkunç sonuçlara neden olabilmektedir.

Dudak Dolgusu

Dudaklar her iki cinsiyette de yüzün önemli estetik ünitelerindendir. Güzel görünen dudaklar hem güzellikle, hem de cinsel çekicilikle doğrudan ilişkilidir. Güzel bir dudak büyük olmak zorunda değildir, ancak belli anatomik vurguları ve oranları olması gerekir. Bu oranlar hacimsel değişikliklerle, yani belli noktaları dolgu ile belirginleştirilerek sağlanabilir.

Dudak dolgusu, günümüzde en çok yanlış yapılan uygulamaların başında gelir. Halkta ve pek çok uygulayıcıda dolgunun “dudağı şişirmek için” yapıldığı şeklinde bir yanlış anlayış vardır. Oysa ki dudağın bir anatomik yapısı, kendine has bir biçimi vardır. Bu anatomik yapıya saygı gösterilmeden yapılan her türlü işlem “ördek dudak”  görüntüsüyle sonlanacaktır.  Dudakta belirginleştirilmesi gereken noktalar olduğu gibi sönük kalması gereken kısımlar da vardır. Bu bölgeler doldurulduğu taktirde dudak anatomik yapısını kaybederek doğallıktan çıkacaktır.

Dudak dolgusu doğru yapıldığı taktirde genel yüz güzelliğine çok etki eden bir dokunuştur. Etkisi 8-12 ay kadar sürer.

Burun Dolgusu

Burundaki kimi küçük çaplı deformiteler veya daha önceden başarısız operasyonlar geçirmiş burunlardaki bazı yapısal sorunlar ameliyat edilmeden basit dolgularla geçici olarak çözülebilmektedir. Bazı hastalarda burun kemerini kamufle etmek, burun ucunu belirginleştirmek ve hatta bir miktar yukarı kaldırmak burun dolgusu ile mümkündür. Bunun için belli noktalara dikkatli bir dolgu enjeksiyonu yapmak gerekir. Ancak küçülmesi gereken veya kemeri çok yüksek olan burunlarda dolgu doğru bir tercih olmayabilir,  bu hastalarda dolgu sınırları zorlandığında burun büyümektedir. Bu hastalar estetik ameliyat açısından değerlendirilmelidir.

Dolgu İle Yüz Gençleştirme, Bütünsel Yüz Yaklaşımı

Günümüzde dolgu teknolojisi ve enjeksiyon tekniklerindeki gelişmeler yüzde tek bir alanda değil birden çok alanda küçük küçük uygulamalar yaparak genel yüz görünümünü orantılı bir şekilde değiştirmeyi mümkün kılmıştır. Genellikle medikal estetikte bir artı bir iki değil üç eder. Bazı uygulamalar (örneğin elmacık kemiği ve çene dolgusu) birlikte yapıldığında birbirlerinin etkisini arttırır ve daha etkileyici ve doğal sonuçlara ulaştırırlar. Bu noktada hekim en az maliyetle en çok işi başarabilecek kombinasyonu üretmeli ve hastasına sunmalıdır. Çünkü medikal estetik uygulamalar, özellikle de dolgular gereğinden fazla ya da az yapıldığında sonuçlar hüsran olmaktadır. Bu noktada kontrolün hekimde olması sonucun kalitesini arttıracaktır.

Dudaklar yüz estetiğinin en önemli tamamlayıcı unsurlarıdır.

Aynı zamanda, her iki cinsiyet için de karşı cinsi etkileme özelliği olan birer cinsel obje olarak kabul edilirler. Dudakların bu rolü, onların daha çarpıcı ve çekici bir hale getirilmesi isteğini gündeme getirmektedir.

Dudak estetiğinde hem hacim, hem biçim, hem de yüzün geri kalanı ile uyum önem taşımaktadır. Yüzün diğer estetik üniteleri ile uyum içinde olmayan bir dudak ne kadar dolgun veya çıkık olursa olsun yapaylıktan öteye geçemeyecektir. Bu nedenle dudak belirginleştirilmesi işlemi çok dikkatle yapılması gereken bir iştir.

Dudak biçimlendirme bugün ağırlıklı olarak sentetik dolgu maddeleri ile yapılmaktadır. “Hyaluronik asit” adı verilen ve normalde insanın bağ dokusunun temel öğelerinden biri olan bir maddenin laboratuvar ortamında üretilmesi ile elde edilen bu dolgular, 6 ay – 12 ay arası kalıcılık gösterirler. Bu sürelerin sonunda dolguların yenilenmesi gerekmektedir.

Günümüzde dudak estetiği için yağ enjeksiyonundan da faydalanılmaktadır. Dudak çok iyi kanlanan bir doku olduğundan buraya nakledilen yağ dokusu nispeten az erimekte ve uzun ömürlü olarak burada kalabilmektedir. Sonuçları sentetik dolgulara göre daha kalıcı olmakla beraber uygulama sonrası şişlik ve morluk daha fazla olmaktadır.