Kol ve Bacak Germe

Kısa zamanda büyük miktarlarda kilo kayıplarını takiben vücudun birçok yerinde cilt sarkmaları ortaya çıkar.

Karın, göğüsler, kollar ve bacaklar bu sarkmaların ilk başta dikkat çektiği yerler olmaktadır.

Kol ve bacaklardaki sarkıklıklar kimi vakalarda lazer lipoliz benzeri işlemlerle iyileşme gösterse de çoğu hasta açık cerrahi düzeltmeye gereksinim duyar. Açık cerrahi teknik sarkmaların tek gerçek çözümüdür. Ancak kollarda koltuk altında, bacaklarda ise üst bacağın iç yüzünde bazı izler kalmaktadır. Bu izler uzun vadede kısmen belirsizleşir. Burada hastanın sarkmalarla izler arasında bir tercih yapması gerekecektir. Ancak çoğu zaman sarkmaları çok belirgin olan hastalar ne pahasına olursa olsun bu durumdan kurtulmayı istemektedir.

Kol ve bacak germe operasyonlarından sonra iyileşme süresi ve hasta takibi tamamen hastanın özelliklerine göre değişkenlik gösterir.

Kadın vücudunda yüz ve ellerden sonra en görünür olan kısım bacaklardır.

Öte yandan bacaklar tüm vücut silüetinin yarısını oluşturan, dolayısıyla genel vücut estetiğinde çok önemli yeri olan uzuvlardır. Zarif bir bacak yapısı tüm vücut estetiğinin göze bambaşka görünmesini sağlar.

Bacağın karmaşık ve detaylı bir anatomik yapısı vardır. Genel olarak kıvrımların ve inceliklerin yerli yerinde olduğu, ince ve uzun yapılı bacaklar güzel kabul edilir. Güzel bir bacakta kalça ile bacak arasındaki ayrım net olmalı, basen ve uyluk içlerinde fazla yağ birikimi olmamalı, diz içleri bombeli değil düz olmalı ve alt bacak kavsi giderek incelip zarif bir ayak bileğiyle son bulmalıdır. Bu yapı bazen genetik özelliklere, bazen alınan kilolara, bazen de ilerleyen yaşa bağlı olarak bozulabilmektedir. Böyle bir durumda, kişinin vücut yapısına göre “fazlalık”ların olduğu bölgelerdeki yağ dokuları azaltılıp, “eksiklik”lerin olduğu bölgeler doldurulmaktadır. Fazlalıklar liposuction ( liposakşın ) veya lazer liposuction ile alınırken eksiklikler de yağ enjeksiyonu veya silikon bacak protezleriyle giderilmektedir.

Her hastanın ihtiyacı birbirinden farklı olduğundan bacak estetiğine yönelik girişimlerle ilgili genel tedavi kuralları ve süreleri vermek güçtür. Kabaca operasyon sonrası işe dönme süreleri 3-7 gün arasında değişmekte, istenen sonucun alınması ise ortalama 6 ayı bulmaktadır.